Erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet av fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur. Omfattande erfarenhet av systemleveranser, stora integrationsprojekt och produktutveckling har gett oss en stabil bas vår konsultverksamhet. Inom projektledning och integrerade säkerhetssystem anser vi oss vara i absoluta frontlinjen vad gäller kunskap och erfarenhet.

Då det hör till sakens natur i vår bransch att kunder inte vill skylta offentligt med referensinformation presenterar vi här kort några anonymiserade referensprojekt. Mer detaljerad information om relevanta referensprojekt kan fås på begäran.

2019-2024 Internationell flygplats

 • Utrymningslarm Talat Meddelande (UTM/TUL)
 • Projektledning
 • Konfigurationshantering
 • Kvalitetskontroll
 • aCIP®-implementation för:
  • Projektplanering, -uppföljning och -rapportering
  • Egenkontroller
  • Konfigurationshantering


2015-2017 Internationell storbank

 • Förstudie ny koncerngemensam plattform för fysisk säkerhet
 • Systemdesign
  • PSIM-lösning
  • Integration med undersystem
  • Bevakningscentraler
  • IT-infrastruktur
 • Upphandling
  • Förfrågningsunderlag
  • Utvärdering
  • Förhandlingar
  • Kontrakt
 • Implementation
  • Projektledning
  • Integration
  • Konfiguration
  • Operatörsutbildning
 • aCIP®-implementation för:
  • Projektplanering, -uppföljning och -rapportering
  • Konfigurationshantering


2014 Produktionsanläggning för olja & gas i Centralasien

 • Krav- och behovsanalys
 • Systemdesign
  • Design av översvämmnings- och sandstormssäker perimiterlösning med mycket höga krav på HVM (Hostile Vehicle Mitigation), detektionsprestanda och motståndskraft mot oönskade larm.


2013-2014 Nationell kriminalvårdsmyndighet

 • Systemdesign
  • Integrationsplattform (PSIM)
  • Videoövervakning
  • Inbrotts- och överfallslarm
  • Passerkontroll
  • Intern-/porttelefoni
  • Personsökning och högtalarsystem
  • IT-infrastruktur
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektledning


2006-2012 Internationell försvarsindustrikoncern

 • Konsulteri inom fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur
  • Systemdesign
  • Projektledning
  • Systemutveckling
  • Internationell affärsutveckling


2009-2010 Kärnkraftverk

 • Analys av procedurer och system inom fysisk säkerhet
 • Verksamhetsmodellering med Salamander MOOD enligt MODAF-ramverket
 • Krav- och gapanalys
 • Metodutveckling


2006-2007 Kärnkraftverk

 • Kravanalys
  • SSMFS 2008:12
 • Systemdesign
  • Integrationsplattform (PSIM)
  • Videoövervakning
  • Inbrottslarm och perimetersskydd
  • Passerkontroll
  • Ingångs- och utgångskontroll (röntgen, metal- och sprängämnesdetektering)


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.